Töötamine suurtest keskustest eemal aitab kaasa kvaliteettoote tekkimisele

Saaremaa jääb suurematest kaubateedest kõrvale ja on paljuski sõltuv ilmastikust ning praamiliiklusest. Suletud piiritsooni staatus nõukogude ajal hoidis saarelt eemal suurema tööstuse ja sellest tulenevad kahjud loodusele. Tänasel päeval on just loodussäästlik tootmine saare toodete puhul alati esile toodud. Kohalikud pingutavad, et puhas elukeskkond ka säiliks.

Teisalt on saarlased end juba aastasadu suutnud näidata ühtehoidvate, arukate ja töökatena, suutes nii erinevalt mitmetest teistest Eesti äärealadest kehtestada. Hoides küll omavahel kokku on nad läbi aegade olnud külalislahked, head ja avatud suhtlejad.

Saaremaa toodete müügiks ei pea lugusid välja mõtlema. Kohalikust elust-olust, oskustest ja ärikultuurist piisab täiesti. Nii läks ka Ösel Tubs’i kümblustünnidega – vaid paari-kolme kuuga suutis kahest inimesest koosnev müügimeeskond tekitada arvestatava tarneahela ja saada müügikontaktid valdkonna arvestatavates kettides seitsmes riigis, rõhudes just Saaremaa taustale ja toodete keskkonnasõbralikkusele, täiuseni lihvitud disainile ning kvaliteedile.

Üks müügitöötajatest otsib potentsiaalseid kliente ja valmistab ette presentatsiooniks vajalikud materjalid, teine aga võtab välja valitud kaubandusketiga ühendust. Senine kogemus on näidanud, et alustama peaks otsekontaktist telefoni teel, esimeses kõnes tuleks saada kontakti kas edasimüüja poolse inimesega, kes oskab hästi inglise keelt või osata vastaspoole emakeelt. Lisaks peaks tundma tulevase partneri kultuuritausta.

Erinevalt Eestist, pole mujal Euroopa riikides suhtlus e-kirja teel veel nii arenenud. Elektronkiri pole esimese kontakti loomiseks piisavalt usaldusväärne.

Praeguseks on kontaktid loodud edasimüüjatega Soomes, Rootsis, Norras, Poolas, Saksamaal, Hollandis ja Venemaal. Peamiseks eesmärgiks on saada kontakt e-poodidega, kuid mitmed partnerid ostsid kohe kaubanäidised välja ja panid poodides näitamiseks üles.

Nagu korduvalt mainitud, on Ösel Tubs’i kümblustünnide puhul väga oluliseks müügiargumendiks kvaliteet, mida toetavad mitmed uudsed, säästlikud ja nutikad lahendused ning ilus disain.

Väga tugevaks argumendiks võib pidada ka keskkonnasäästlikku tootmist. Keskkonna-, aja-, ja materjalisäästliku vaakumtehnoloogia abil valmistatud klaasplast on oluliseks teguriks jahtide ja kaatrite müümisel. Saarlaste pikaajalised kogemused klaasplastist toodete valmistamisel tekitavad samuti usaldust.
Kuigi Ösel Tubs’i kümblustünnidele nähakse turgu peamiselt väljaspool Eestit ja kohalikule turundustegevusele pole põhimõtteliselt panustatud, on õnnestunud veidi enam kui poole aastaga müüa erinevatel valdkonna messidel ja suurematel laatadel paarkümmend kümblustünni. Taaskord kinnitus, et väljaspool Tallinnat toimuval laadal saab müüa kõike, alates suitsuvorstist või aiapäkapikust kuni kümblustünnini välja.

Pea meeles põhitõde – head suhted omadega on olulised, tootmisahelasse uue partneri otsimine kaugemalt võib kas kulude või kvaliteedilanguse tõttu saada ka heale ärile hukutavaks.

Ösel Tubs’i kümblustünnide tootmisel plaanitakse just eelnevat silmas pidades tasuvus saavutada paari aastaga.